Wiza do Kaliningradu za darmo – jak wypełnić wniosek?

Wiza do Kaliningradu za darmo krok po kroku – jak wypełnić wniosek? Poradnik o tym jak uzyskać turystyczną wizę do Kaliningradu. Kaliningrad wiza.

Wiza do Kaliningradu – ważne informacje

Zanim podacie swoje dane, przedstawię Wam kluczowe informacje na temat e-wizy do Rosji 🙂

1 Elektroniczna wiza do Kaliningradu może być uzyskana tylko dla obywateli 53 krajów podanych przez Rząd Federacji Rosyjskiej.

2 Wiza elektroniczna jest darmowa.

3 Zaproszenia, potwierdzenia rezerwacji hotelu czy inne dokumenty, które potwierdzają cel wizyty na teren Federacji Rosyjskiej nie są wymagane (mowa oczywiście o Obwodzie Kaliningradzkim).

4 Wiza do Kaliningradu będzie ważna tylko tylko przez wyznaczone punkty:

  • punkt kontrolny „Kaliningrad (Khrabrovo)”
  • kolejowe punkty kontrolne „Mamonovo” i „Sovetsk”
  • morski punkt kontrolny „Kaliningrad” (tereny w miastach Kaliningrad, Bałtijsk i Svetly)
  • samochodowe punkty kontrolne „Bagrationovsk”, „Gusev”, „Mamonovo” (Gzhekhotki), „Mamonovo” (Gronovo), „Morze”, „Pogranichny”, „Sovetsk”, „Chernyshevskoe”.

5 E-wiza jest wizą JEDNOKROTNĄ i wydawaną na 30 dni kalendarzowym od daty wydania.

6 Dozwolony okres pobytu w Obwodzie Kaliningradzkim z wizą elektroniczną nie może przekraczać 8 dni od momentu wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej i musi się mieć w przedziale ważności wizy.

7  Nie możesz przedłużyć ważności wizy elektronicznej.

8 Wniosek o e-wizę na stronie można wypełnić nie wcześniej niż 20 dni i nie później niż 4 dni przed planowaną datą wjechania do Rosji.

9 Zanim zaaplikujecie o e-wizę, jesteś zobligowani zgodzić się na automatyczne przetwarzanie danych i ich przechowywanie na potrzeby procesu aplikacji.

10 Wasza aplikacja musi posiadać prawdziwe dane. Każda nieprawdziwa informacja, w tym dane z paszportu czy zdjęcie, mogą spowodować odmowę wydania wizy.

11 Jeśli aplikujący chce udać się z osobami niepełnoletnimi, indywidualny wniosek o e-wizę musisz wypełnić dla każdego z dziecka. Wszyscy niepełnoletni, którzy udają się z rodzicami muszą posiadać e-wizę.

Czy do Rosji trzeba mieć ubezpieczenie?

Obcokrajowcy, którzy przybywają na terytorium Federacji Rosyjskiej z e-wizą zobligowani są posiadać ubezpieczenie zdrowotne ważne w Rosji na cały okres pobytu.

Na ile dni jest darmowa wiza do Kaliningradu?

Dozwolony okres pobytu na terenie Federacji Rosyjskiej to 8 dni.  Nie oznacza że można przebywać tam 192 godziny (24 godziny razy 8 dni)!

Czas pobytu zawsze liczy się o północy w dniu w którym przekraczamy granicę bez względu na godzinę przekroczenia granicy. Na przykład, masz elektroniczną wizę ważną od 15 lipca do 13 sierpnia i przechodzisz kontrolę paszportową o godzinie 20:00 1 sierpnia w poniedziałek. W tym przypadku, musisz opuścić teren Obwodu Kaliningradzkiego do godziny 23:59 8 sierpnia w poniedziałek (a nie do godziny 8:00 9 sierpnia we wtorek). Powinniście mieć na uwadze, że jeśli wjechaliście na teren Rosji 10 sierpnia z ważnością wizy omówionej powyżej, to musicie opuścić teren Rosji do godziny 23:59 13 sierpnia.

Wiza do Kaliningradu – ile trwa wyrobienie wizy do Kaliningradu?

Wiza jest wydawana w ciągu 4 dni kalendarzowych. Czas czekania obejmuje zatem soboty i niedziele, a ponadto dni wolne od pracy. Wystarczy nam tylko wypełnić wniosek wizowy on-line. Nie musimy już jechać do ambasady, gdyż strona jest dostępna 24/7.

Zanim wypełnisz wniosek o wizę do Kaliningradu, upewnij się że:

1. Korzystasz z przeglądarki z JavaScript. Strona gdzie składacie wniosek działa na następujących przeglądarkach: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Nie ma gwarancji, że wniosek wypełnicie korzystając z innych przeglądarek internetowych.

2. Posiadasz oprogramowanie do oglądania plików w formacie PDF oraz drukowania. Poleca się korzystanie z Adobe Acrobat Reader.

3. Wasz paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od momentu daty aplikowania o wizę. Paszport musi mieć ponadto miejsce na stemple 🙂

4. Wypełniasz wniosek w jednym języku. Jeśli wybierałeś stronę w języku rosyjskim, odpowiedzi na wszystkie z pytań musisz wpisać tylko po rosyjsku z wyjątkiem nazwisk, imion, adresów i nazw instytucji, które są wymagane po angielsku. Jeśli wybrałeś angielski, odpowiedzi muszą być tylko po angielsku z użyciem znaków alfabetu łacińskiego. Nie wolno wpisywać polskich liter takich jak np. ń czy ć. Konieczna jest transliteracja znaków nieużywanych w łacinie, więc np. Séo Türre musi zostać wpisane jako Seo Tuerre we wniosku.

5. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Jeśli popełniłeś jakiekolwiek błędy podczas wypełniania wniosku lub nie wypełniłeś któregoś z nich, będą one podkreślone i ukaże się wiadomość pod nimi wskazująca, gdzie musisz nanieść poprawki.

Wiza do Kaliningradu – jak wypełnić wniosek?

Po pierwsze, wejdźcie na stronę http://electronic-visa.kdmid.ru/. Wniosek wizowy można wypełnić w języku rosyjskim lub angielskim. Następnie w górnym prawym rogu sugeruję nacisnąć “English”, chyba że wolicie wypełniać wniosek po rosyjsku 🙂 W tym artykule pokażę jedynie jak wypełnić wniosek w wersji angielskiej 🙂

wiza do Kaliningradu

1 Kliknij na KALININGRAD REGION

wiza do Kaliningradu

wiza do Kaliningradu wiza do Kaliningradu

2 Klikamy Fill in an e-visa  application form

wiza do Kaliningradu

3 Wybierz narodowość (Nationality) – Poland, chyba że posiadasz paszport innego kraju, który zamierzasz wykorzystać przy wjeździe do Rosji.

4 Visit area – Zaznacz Kaliningrad Oblast.

5 Zjedź na sam dół strony.

6 Zaznacz 3 kwadraciki na dole strony

  •  Jestem świadomy warunków wydawania e-wizy oraz zasad wjazdu, pobytu i wyjazdu z e-wizą.
  • Zgadzam się z automatycznym przetwarzaniem, transferem oraz przechowywaniem informacji podanych we wniosku do celów e-wizy.
  • Zgadzam się otrzymywać automatyczne wiadomości wysyłane na mój osobisty adres e-mail dotyczące status mojej aplikacji i decyzji tak jak szczegółowe informacje do dalszych kroków.

7 Następnie naciśnij Fill out an application form.

8 Podaj swój adres email.

9 Następnie potwierdź adres email.

10 Podaj hasło, które będzie używane później w procesie aplikowania o wizę.

11 Potwierdź hasło, które będzie używane później w procesie aplikowania o wizę.

12 Przepisz kod z obrazka. Jeśli jest on nieczytelny naciśnij Refresh by uzyskać kolejny.

13 Następnie kliknij Next w dolnym prawym rogu.

14 Otrzymasz numer ubiegania się o wizę – zapisz go.

15 Naciśnij Next.

Podawanie danych osobistych we wniosku (Wiza do Kaliningradu)

16 Podaj swoją narodowość

17 Podaj swoje nazwisko jak w paszporcie.

18 Podaj swoje pierwsze imię i ewentualnie kolejne imiona.

Wymagane są nazwisko i imię/imiona aplikującego. Jeśli aplikujący nie posiada nazwiska lub pierwsze imię we wniosku nie może być przetworzone to w takim przypadku koniecznie jest aplikować o tradycyjną (nieelektroniczną) wizę w placówce dyplomatycznej lub konsularnej Federacji Rosyjskiej.

19 Jeśli ma się nazwisko panieńskie wówczas należy zaznaczyć  Yes na pytanie Have you ever had other names (maiden name, pseudonym, holy order etc.)?

20 Płeć (Sex) – male (męska) lub female (żeńska), datę urodzenia klikając na kalendarz oraz finalnie miejsce urodzin (Place of birth).

Dzień miesiąc i rok daty urodzenia aplikującego musi być znany. Jeśli data urodzenia aplikującego jest nieznana lub częściowo nieznana, wniosek o e-wizą nie może być przyjęty do realizacji. W tym przypadku również trzeba udać się do ambasady lub konsulatu Rosji.

21 Naciskamy Save draft i następie Next.

Wiza do Kaliningradu

Wiza do Kaliningradu – rodzaje wiz do Kaliningradu

22 Elektroniczne wizy mają różne kategorie: zwykłe wizy biznesowe (celem podróży jest biznes), zwykła wiza turystyczna (celem jest turystyka) lub zwykła wiza humanitarna (celami podróży są sport, kultura, nauka lub więzi technologiczne). Jeśli cel podróży do Federacji Rosyjskiej nie odpowiada żadnemu z powyższych, powinniście aplikować o tradycyjną (nieelektroniczną) wizę w placówce dyplomatycznej Federacji Rosyjskiej.

Zaznacz Tourist jeśli zamierzasz odwiedzić Rosję w celach turystycznych.

23 Visit area – Kaliningrad Oblast.

24 Podaj datę wjazdu na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego w formacie dzień/miesiąc/rok.

25 Zaznacz typ zakwaterowania – hotel lub individual (osoba prywatna).

26 Podaj nazwę hotelu lub organizacji.

27 Podaj numer telefonu do hotelu lub organizacji.

28 Podaj numer fax organizacji (o ile istnieje).

29 Podaj adres e-mail hotelu lub organizacji (jeśli istnieje).

30 Zaznacz Yes jeśli byłeś/byłaś w Rosji wcześniej lub I never visited Russia jeśli będzie to dopiero pierwsza wizyta.

31 Naciśnij Next.

Wiza do Kaliningradu

Dane w paszporcie

32 Wybierz typ paszportu – tourist jeśli jest to paszport turystyczny, chyba że posiadasz oficjalny lub dyplomatyczny.

33 Podaj numer paszportu.

34 Wybierz datę wydania paszportu.

35 Wybierz datę ważności paszportu.

36 Kliknij Next.

Wiza do Obwodu Kaliningradzkiego Wiza do Obwodu Kaliningradzkiego Wiza do Obwodu Kaliningradzkiego WrzuWW

Wiza do Kaliningradu – zdjęcie do wniosku wizowego do Kaliningradu

37 Wrzuć kolorowe zdjęcie w formacie JPEG. Zdjęcia musi spełnić następujące kryteria:

1. Zdjęcie nie może być starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku i musi odzwierciedlać Twój obecny wygląd.

2. Na zdjęciu musisz być sam. Na zdjęciu nie mogą być widoczne żadne przedmioty (np. krzesło, obrazki na ścianie itd.) ani inne osoby.

3. Zdjęcie musi być wykonane z całą twarzą, natomiast głowa nie może być przechylona ani obrócona. Musisz patrzeć prosto na obiektyw z neutralnym wyrazem twarzy i nie może być widać cieni, odbić flesza na twarzy ani czerwonych oczu.

4. Zdjęcie musi być wykonane na jednolitym tle bez cieni.

5. Zdjęcie musi ukazywać głowę oraz górną część ramion. Głowa musi być w centrum zdjęcia. Ponadto twarz musi zająć 70 do 80% powierzchni zdjęcia.

6. Zdjęcie nie może mieć ramek.

7. Zdjęcia musi mieć kształt prostokąta (z proporcjami 35 do 45)

8. Zdjęcie w formacie JPEG musi zajmować nie więcej niż 35 kilobajtów (kB)

 

38 Po dodaniu zdjęcia naciśnij Next, sprawdź swoje dane i zatwierdź je.

Wiza do Kaliningradu – ile się czeka na darmową e-wizę do Kaliningradu?

Wizę powinno się otrzymać w ciągu 4 dni od złożeniu wniosku, jednakże mi udało się ją otrzymać chyba w ciągu 2 dni 🙂 Wizę otrzymasz na adres email podany we wniosku. Po otrzymaniu wizy, trzeba ją wydrukować i rzecz jasna pokazać na granicy 🙂

Gratulacje – teraz możesz wjechać do Obwodu Kaliningradzkiego! 🙂 Miłego pobytu!

Swietlogorsk
Pozdrowienia z Obwodu Kaliningradzkiego! 🙂

Sprawdź także gdzie wjedziesz bez wizy z polskim paszportem.

Podróżnik, nie turysta, ekspert autostopowania

4 thoughts on “Wiza do Kaliningradu za darmo – jak wypełnić wniosek?

  1. Witaj, mam pytanie może się orientujesz, jeżeli nie wpisałam ,że posiadam adres zameldowania ( a posiadam tylko omyłkowo zaznaczyłam że nie) i poszło to czy mogę mieć problemy na granicy. Czy to jest ważne ? W zasadzie dali wybór posiadasz lub nie posiadasz. Następne aplikowanie za miesiąc co robić czy mam się obawiać że nie wjadę ? Znajoma miała literówki w visie i nie wjechała

Dodaj komentarz